Font del manol

Font natural i esplanada a la llera del Manol, amb taules i bancs per menjar. Es troba al camí de les Forques.