Edictes

Exercici: 2024 Bop: 89-0 Edicte: 3785 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament de l'aigua potable
Exercici: 2024 Bop: 47-0 Edicte: 1684 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Informació pública de sol·licitud de llicència per a l'ampliació d'explotació ramadera al Mas El Molí
Exercici: 2024 Bop: 47-0 Edicte: 1663 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial del projecte d'urbanització PAU 1 Subsector 2
Exercici: 2024 Bop: 9-0 Edicte: 96 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 222-0 Edicte: 9749 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 221-0 Edicte: 9633 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Informació pública de sol·licitud de llicència per a obres i usos provisionals per a la construcció d'un aparcament al SUD 4
Exercici: 2023 Bop: 220-0 Edicte: 9748 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2023 Bop: 62-0 Edicte: 2281 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 54-0 Edicte: 1938 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Informació pública del projecte de divisió poligonal del PAU-5 Pont del Príncep III
Exercici: 2022 Bop: 233-0 Edicte: 10664 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial de l'expedient 2/2022 de suplement i habilitació de crèdit pressupost exercici 2022