Perfil de contractant

CONTRACTE DE L’OBRA PER A LA REFORMA DE LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAMUNTANA, PIRINEUS I EMPORDÀ AL MUNICIPI DE SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA.


REFORMA DE LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAMUNTANA, PIRINEUS I EMPORDÀ.


CONTRACTE PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE CÍVIC DE SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA.


CONTRACTE DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL PRIMER TRAM DEL CARRER DE SANT ANTONI AL MUNICIPI DE SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA.


OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FIGUERES AL MUNICIPI DE SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA.