Perfil de contractant

CONTRACTE DE L’OBRA PER A LA REFORMA DE LA URBANITZACIÓ DELSCARRERS TRAMUNTANA, PIRINEUS I EMPORDÀ AL MUNICIPI DE SANTA LLOGIAD’ÀLGUEMA

 

REFORMA DE LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAMUNTANA, PIRINEUS IEMPORDÀ

 

CONTRACTE PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXPLOTACIÓDEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE CÍVIC DE SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA

 

CONTRACTE DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL PRIMER TRAM DEL CARRERDE SANT ANTONI AL MUNICIPI DE SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA

 

OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FIGUERES ALMUNICIPI DE SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA